Vladimir Slaninka 2

Ing. Vladimír Slaninka

Web Projektplyn

K projektovaniu ma priviedol otec v 80 – tých rokoch t.j. v čase plynofikácie Československa.
Vypracovával som projektové dokumentácie na plynofikácie rodinných domov.

Názov „PROJEKTPLYN“ je len internetový názov.

Logo web biela tien

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:
2010-2023 – projektant – slobodného povolania ( 2765 + IČO)
2001-2009 – zákonný zástupca projektovej kancelárii PROJEKTPLYN – Beáta Slaninková.
2001-2009 – vedľajšie povolanie projektanta  autorizačné osvedčenie 2765,
1999-2009 – vedúci pracovník SPP – distribúcia a.s.
1999-2001 – zákonný zástupcu projektovej kancelárii (živnnosť – Beáta Slaninková)
1993-1998 – SZČO – projektovanie na základe viazanej živnosti ako hlavné povolanie
1989-1992 – technológ strojár v závode TOS Trenčín pobočka Spišská Nová Ves
1982-1992 – vypomáhajúca osoba pri spracovaní projektov na základe osobitného povolenia

VYHOTOVENÉ DOKUMENTÁCIE PODĽA DRUHU STAVIEB ZA OBDOBIE 1994 - 2015
Inžinierske stavby (1597 PD) 54%
Zdravo-technické stavby v budovách (1360 PD) 46%

ODBORNÉ SKÚŠKY A VZDELANIE:
2008 – osvedčenie vydané TI Košice pod číslom 1269/3/2008-PZ-O-Af,g1,g2, Bf, g1,g2 g3
2001 – autorizačné osvedčenie 2765 (ukončenie platnosti zákona 136/1995) výpis z registra
1992 – preukaz odbornej spôsobilosti (SKSI) pre projektovanie podľa zákona č. 138/1992
1984-1988 – VŠT Košice – odbor strojárska technológia (diplomovaný inžinier)
1980-1984 – SPŠS – odbor strojárska technológia, Spišská Nová Ves – maturitná skúška

OSVEDČENIA A CERTIFIKÁTY
Návrat hore
Scroll to Top