Close

PORADENSTVO

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

OTÁZKY A ODPOVEDE NA VYUŽITEĽNOSŤ ENERGIÍ – ZDROJA

Je možné pri využití jedného zdroja vyrábať iný druh energie?

Ak vykurujete plynom, alebo máte plynovú prípojku doporučujem združenú výrobu tepla a elektriny. Viac si prečítajte na www.oplyne.info.
Zamýšľať sa nad výrobou inej energie pri využití jedného zdroja energie sa oplatí, ak vaša spotreba je viac ako 2 000 m³ zemného plynu, alebo ak platíte mesačne viac ako 120,- € za plyn. Ak spotrebujete ročne viac ako 3 000 kWh alebo platíte mesačne viac ako 55,- € za elektrinu, je potrebné sa zamyslieť nad touto možnosťou. Plynový kotol s kogeneráciou vám umožní optimalizovať účinnosť vášho vykurovania a znížiť vaše účty za elektrinu o cca 50 %.

Ako môžem využiť energiu zo slnka?

Na prípravu teplej vody a podporu vykurovania vrelo do poručujem. Energia zo slnka je bezplatná energia. Ak bývate v rodinnom dome či radovom dome s nezatienenou strechou orientovanou južne, západne alebo východne – áno.

Napísal som aj článok s touto problematikou. článok si môžete prečítať v článku „Slnečná energia a zemný plyn“.

Môžem uvažovať o tepelnom čerpadle?

a) Ak máte podlahové vykurovanie alebo veľkoryso dimenzované vykurovacie plochy.
b) Dobre tepelne izolovaný dom, ktorý je v prevažnej miere bez možnosti pripojenia na vonkajšie distribučné zdroje je predpoklad pre použitie tepelného čerpadla.
c) Na svojom pozemku môžete vykonať vrt alebo máte k dispozícii vodu zo studne alebo pre vzduchové tepelné čerpadlo ponúknuť miesto na inštaláciu.
d) Ak máte miesto pre vyrovnávací zásobník s objemom až 1 000 litrov.
e) Ak chcete byť nezávislejším od plynu či elektriny a vyššia investícia vám pritom nevadí.
f) Tepelné čerpadlo sú aj na zemný plyn.
g) Počas leta môžete využiť technológiu „natural cooling“.

Ďalšie informácie sa môžete dočítať na www.oplyne.info

Je drevo, či pelety alternatívou k zemnému plynu ?

Ak máte k dispozícii sklad.
Ak máte miesto pre vyrovnávací zásobník s objemom až 1 000 litrov.
Ak chcete byť nezávislejším od plynu a vyššia investícia vám pritom nevadí vyberte si aj kozub.

Výroba teplej vody zemným plynom

Správnou voľba zariadenia na prípravu teplej vody zabezpečíme jej hospodárne využívanie. Základné informácie pre výrobu teplej vody pre domácnosť si môžete prečítať tu.

SPOLUPRACUJÚCE SPOLOČNOSTI