ODPORÚČANÉ RIEŠENIA

K PROJEKTOVÉMU RIEŠENIU PLYNOFIKÁCIE BUDOVY

Zatriedenie komínov sa riadi materiálom komínovej vložky. Pre klasické spotrebiče, akými sú napríklad krby, kachle a kotly na tuhé palivá, alebo staré plynové kotly bolo vždy potrebné, aby vložka bola

KOMÍNOVE VLOŽKY Z PLASTU Pre odvod spalín spotrebičov na plynné palivá v tlakovej triede N1, N2 (podtlakové komíny) a v tlakovej triede P1 a P2 (pretlakové komíny) sa výhodne používajú

JEDNOVRSTVOVÉ NEREZOVÉ KOMÍNY​ Jednovrstvové nerezové systémy sú najviac používané komíny pri rekonštrukcii murovaných komínov. Môžeme ich namontovať do jestvujúceho starého komína s patričným rozmerom, alebo do nového murovaného systému. Jednovrstvový