ODPORÚČANÉ RIEŠENIA

K PROJEKTOVÉMU RIEŠENIU PLYNOFIKÁCIE BUDOVY

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V tomto článku sa budem snažiť do problematiky plynových spotrebičoch vniesť svoj pohľad na celý rad konštrukcií spotrebičov s rôznou funkciou, spôsobom spaľovania s rôznymi formami prívodu vzduchu a odvodom spalín. Uvádzam

Zatriedenie komínov sa riadi materiálom komínovej vložky. Pre klasické spotrebiče, akými sú napríklad krby, kachle a kotly na tuhé palivá, alebo staré plynové kotly bolo vždy potrebné, aby vložka bola

KOMÍNOVE VLOŽKY Z PLASTU Pre odvod spalín spotrebičov na plynné palivá v tlakovej triede N1, N2 (podtlakové komíny) a v tlakovej triede P1 a P2 (pretlakové komíny) sa výhodne používajú

JEDNOVRSTVOVÉ NEREZOVÉ KOMÍNY​ Jednovrstvové nerezové systémy sú najviac používané komíny pri rekonštrukcii murovaných komínov. Môžeme ich namontovať do jestvujúceho starého komína s patričným rozmerom, alebo do nového murovaného systému. Jednovrstvový

Ukážka projektových dokumentácii plynofikácie rodinných domov. Projektová dokumentácia je z prevažnej miere vypracovaná v dvoch stavebných objektoch. NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU) HLAVNÁ STAVBA: RODINNÝ DOM TYP STAVBY:

Často dostávam otázky ako postupovať pri výmene plynového kotla. Aký je význam slova „výmena“? Na pomoc som si zobral „Wikipédiu“. Význam slova „výmena“ = nahradenie, zamenenie, vystriedanie danie jednej veci za inú rovnakého druhu.

Scroll to Top
Scroll to Top