Close

www.projektplyn.sk

Webová stránka www.projektplyn.sk je miestom, kde všetci stavebníci nájdu odpovede pre realizáciu plynofikácie technického a technologického vybavenia svojej stavby

Obzvlášť si prídu na svoje stavebníci, ktorí nechcú nič nechať na náhodu. Webová stránka napomáha sa zorientovať v základných otázkach stavebníka:
– kedy a ako sa informovať o možnosti pripojenia Vášho objektu na miestny (distribučný) plynovod, vodovod a kanalizáciu,
– ako vykonať zmeny plynofikácie technického a technologického vybavenia svojej stavby, ko upraviť vodomernú či reviznú šachtu,
– aké doklady sú potrebné pre získanie stavebného povolenia (či drobnej stavby),
– aký je rozdiel medzi plynárenským a odberným plynovým zariadením, plynovodom a pripojovacím plynovodom (prípojkou plynu),
– čo je odberné plynové zariadenie, kde začína a končí,
– kto môže spracovať dokumentáciu pre plynové zariadenie a aký je jej rozsah,
– kto a kedy môže zrealizovať technické a technologické vybavenia Vašej stavby.

Zistite si o nás viac

História firmy

K projektovaniu ma priviedol otec, ktorý v 80-tych rokoch (v čase plynofikácie Československa) zhotovoval projektové dokumentácie na plynofikácie rodinných domov. Ako študent strednej priem…
Viac tu

Etický kódex

Etický poriadok (kódex) je spracovaný SKSI. Etický poriadok je záväzný pre všetkých povinných členov komory t.j. pre všetkých autorizovaných stavebných inžinierov. Etický poriado…
Viac tu

Spoločenská zodpovednosť

Ako autorizovaný stavebný inžinier a) sa v odbornej praxi usilujem sústavne zdokonaľovať svoje odborné vedomosti, poznatky, schopnosti a zručnosti, b) dodržiavam spoločenské, morálne a e…
Viac tu

Pracovné skúsenosti

Pracovné skúsenosti: 2010-2016 – Vykonávanie slobodného povolania  – hlavné povolanie (autorizačné osvedčenie 2765 + IČO) 2001-2009 – Vykonával som zákonného zástupcu proje…
Viac tu

certifikáty

Sídlim v budove geologického ústavu Dionýza Štúra - regionálne centrum Spišská Nová Ves

v meste označovanom za vstupnú bránu do Národného parku Slovenský raj. Počtom obyvateľov je druhým najväčším mestom Spiša a šestnástym najväčším mestom na Slovensku. 
Budova štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – regionálne centrum Spišská Nová Ves

III. poschodie, č.d. 328

Príďte nás navštíviť!