Close

Profil - o nás

História firmy

K projektovaniu ma priviedol otec, ktorý v 80-tych rokoch (v čase plynofikácie Československa)…
Viac tu

Etický kódex

Etický poriadok (kódex) je spracovaný SKSI. Etický poriadok je záväzný pre všetkých povi…
Viac tu

Certifikáty a osvedčenia

Webová stránka www.projektplyn.sk je miestom, kde všetci stavebníci nájdu odpovede pre realizáciu plynofikácie technického a technologického vybavenia svojej stavby.

Viac tu

Obzvlášť si prídu na svoje stavebníci, ktorí nechcú nič nechať na náhodu. Webová stránka napomáha sa zorientovať v základných otázkach stavebníka, kedy a ako sa informovať o možnosti pripojenia Vášho objektu na miestny (distribučný) plynovod, vodovod a kanalizáciu, ako vykonať zmeny plynofikácie technického a technologického vybavenia Vašej stavby. Dozviete sa, aké doklady sú potrebné pre získanie stavebného povolenia (či drobnej stavby), aký je rozdiel medzi plynárenským a odberným plynovým zariadením, plynovodom a pripojovacím plynovodom (prípojkou plynu), kto môže spracovať dokumentáciu pre plynové zariadenie a aký je jej rozsah, kto a kedy môže zrealizovať technické a technologické vybavenia Vašej stavby.

Dokumentácie podľa druhu stavieb

Rozbor vypracovaných dokumentácií je spracovaný v grafoch za obdobie 1994-2015

Dokumentácie podľa typu stavieb

Rozbor vypracovaných dokumentácií je spracovaný v grafoch za obdobie 1994-2015

Dokumentície technického vybavenie bytových budov

Rozbor vypracovaných dokumentácií je spracovaný v grafoch za obdobie 1994-2015

Dokumentácie technického vybavenia nebytových budov

Rozbor vypracovaných dokumentácií je spracovaný v grafoch za obdobie 1994-2015

Viac tu

Prehlad expedovaných dokumentácií na území Slovenska

Rozbor vypracovaných dokumentácií je spracovaný v grafoch za obdobie 1994-2015

Viac tu

Prehlad expedovaných dokumentácií na území Slovenska podľa okresov

Rozbor vypracovaných dokumentácií je spracovaný v grafoch za obdobie 1994-2015

Viac tu
Referencie
Rozbor vypracovaných projektových dokumentácií za obdobie 1994-2015.
RokTyp základnej stavbyDruh dokumentáciePočet (ks)
1994 - 2015Spolu2957
1994BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu136
1995BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu49
1996BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu184
1997BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu23
1997BudovyPriemyselný rozvod - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu2
1997Bez špecifikácie79
1998BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu133
1999BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu173
2000BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu94
2001BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu117
2002BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu100
2003BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu62
2004BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu54
2005BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu36
2006BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu40
2007BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu33
2008BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu43
2009BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu27
2009Inžinierske stavbyOBNOVA (REKONŠTRUKCIA) MP STL KEŽMAROK94
2010Inžinierske stavbyOBNOVA MP STL sídlisko Juh 1-6, POPRAD18
2010Inžinierske stavbyOBNOVA NEKOREKTNÝCH PRIPOJENÍ KOŠICE76
2011Inžinierske stavbyREKONŠTRUKCIA STL A NTL PLYNOVODOV KRÁSNA NAD HORNÁDOM I. ETAPA128
2011Inžinierske stavbyREKONŠTRUKCIA STL A NTL PLYNOVODOV PREŠOV,ĽAVÁ STRANA 3. ETAPA222
2012Inžinierske stavbyOBNOVA NTL PLYNOVODOV Žilina Vlčince - 1. sc47
2012Inžinierske stavbyOBNOVA NTL PLYNOVODOV, ŽILINA, STARÉ MESTO – III. ETAPA90
2012Inžinierske stavbyOBNOVA NTL PLYNOVODU MARTIN - STRÁNE, 1.STAVEBNÝ CELOK415
2014BudovyVonkajší a vnútorný rozvod plynu1
2014BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu7
2014Inžinierske stavbyOBNOVA STL1 A NTL PLYNOVODOV LITEN, LISKOVÁ - ČASŤ 1177
2014Inžinierske stavbyPripojovací plynovod2
2014Inžinierske stavbyROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE PLYNU + PP2
2015BudovyVonkajší a vnútorný rozvod plynu1
2015BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu2
2015BudovySTAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBVODOVOM PLÁŠTI ZŠ SV. CYRILA A METODA V SPIŠSLEJ NOVEJ VSI1
2015BudovyZTI - Vonkajší a vnútorný rozvod plynu - propan-butan1
2015BudovyROZŠÍRENIE PLYNOVODU VUM A ROZVOD V HALE PROTOTYPOV - vonkajší rozvod1
2015BudovyROZŠÍRENIE PLYNOVODU VUM A ROZVOD V HALE PROTOTYPOV - rozvody v hale1
2015BudovyÚPRAVA ROZVODU PLYNU V AREALY SPOLOČNOSTI 1
2015Inžinierske stavbyOBNOVA PLYNOVODOV TRENČÍN, BISKUPICE-3.SC31
2015Inžinierske stavbyREKONŠTRUKCIA NTL PLYNOVODOV ÚO02572 ŽILINA STARÉ MESTO 2.SC94
2015Inžinierske stavbyREKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV TRENČÍN - SIHOŤ 2.SC157
2015Inžinierske stavbyPripojovací plynovod3

PARTNERI