Close

Vypracovanie žiadosti

Zabezpečenie podkladov pre povolenie stavby a kolaudácie

Dokumentácia pre povolenie stavby

Prečo je plynové zariadenie (plynárenské zariadenie alebo odberné plynové zariadenie) považované za stavbu? Je to z dôvodu, že je postavené stavebnými prácami zo stave…

1. júna 2016

Viac tu . . .

Záväzné stanoviská a poplatky

Pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia stavebník je povinný predložiť na stavebnom úrade rôzne stanoviská (vyjadrenia…

28. marca 2017

Viac tu . . .

Úradné povolenie stavby

Agenda stavebného konania – ohlásenie stavby Ohlásenie drobnej stavby Ohlásenie jednoduchej stavby Ohlásenie stavebných úprav Ohlásenie udržiavacích prác Agenda st…

28. mája 2017

Viac tu . . .