IBAN A SEPA PLATBY

SepaOd februára 2016 banky akceptujú nový formát čísla účtu IBAN. To znamená, že pre tuzemské aj zahraničné platby je nutné používať už iba čísla účtu vo formáte IBAN. Číslo účtu vo formáte IBAN automaticky prideľuje banka, v ktorej je otvorený príslušný účet. IBAN je potrebné uvádzať vo faktúrach, v preddavkových faktúrach a tiež v prevodných príkazoch.

SEPA je skratka slov „Single Euro Payments Area“, čo znamená jednotná oblasť pre platby v eurách. SEPA odstraňuje rozdiely medzi tuzemskými platbami a zahraničnými platbami v eurách v rámci celej Európskej únie. Občania, podnikatelia, firmy, obchodníci môžu realizovať platby a inkasá v eurách v rámci tejto oblasti rovnako rýchlo ako tuzemské platby, pričom nebude potrebné otváranie platobných účtov v rôznych krajinách.

Ak vytvárate faktúru ako kópia už z existujúcej faktúry, dbajte nato aby bol bankový účet v tvare IBAN.

Číslo účtu vo formáte IBAN
IBAN je formát čísla účtu stanovený štandardom EBS204. Každá krajina môže mať dĺžku IBAN-u rôznu, pre SR sa IBAN skladá z 24 alfanumerických znakov. Prvé dva znaky predstavujú kód krajiny (SK), ďalšie dva predstavujú kontrolné číslice, nasleduje štvormiestny kód banky (napr. kód VUB je 0200). IBAN ďalej tvorí predčíslie účtu a základné číslo účtu.
BIC (SWIFT kód)
Za účelom jednoznačnej identifikácie banky, v ktorej je vedený účet príjemcu/platiteľa sa používa tzv. BIC (Bank Identifier Code). Rovnako ako pre IBAN aj pre BIC kód platilo od 1.2.2014 do 31.1.2016 prechodné obdobie, v ktorom BIC bol povinným údajom len pri úhradách do zahraničia. Pri úhradách v rámci SR bolo možné používať naďalej 4 miestny kód banky. Od 1.2.2016 sa končí povinnosť používať BIC pri platbách v rámci SEPA oblasti. Z tohto dôvodu jednotlivé banky vydávajú nové papierové prevodné príkazy. Tieto budú postupne do ekonomických programov spoločnosti KROS a.s. zapracované podľa toho, ako budú sprístupnené bankami.

Návrat hore
Scroll to Top