KALKULAČKA PRE VÝPOČET HONORÁRA ZA VYPRACOVANIE PROJEKTU PRE PLYNOFIKÁCIU RD

Cenu projektových prác pre vypracovanie dokumentácie plynofikáciu rodinného domu (ďalej už len PD) ovplyvňuje obsah vyjadrenia k žiadosti o pripojenie. Vyjadrenie je vlastne stanovisko prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej už len PDS) k Žiadosti o pripojenie, ktoré obsahuje technické podmienky pripojenia. Vo vyjadrení je uvedené, či je potrebné vypracovať okrem:

  1. PD na vonkajší a vnútorný domový plynový rozvod so spotrebičmi (od hranice pozemku po posledný spotrebič v dome= OPZ)
  2. aj PD na prípojku plynu (pripojovací plynovod = od hlavného plynovodu po oplotenie =hranicu pozemku) s hlavným uzáverom plynu, regulačnou a meracou zostavou plynu = plynárenská stavba (drobná stavba)

Pripravené otázky vás prevedú kalkulačkou pre výpočet ceny PD plynofikácie domu do 150 m2.

Návrat hore
Scroll to Top