PRIPOJENIE OBJEKTU ZAVIAZANÉ ZMLUVOU

Takzvanej odpovedi k žiadosti o pripojenie na plynovod treba venovať pozornosť. S vyjadrením k žiadosti o pripojení objektu k plynovodu vám bol zaslaný návrh „Zmluva o pripojení k distribučnej sieti„. Najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti sa musí dostať podpísaná zmluva k prevádzkovateľovi. Inak návrh Zmluvy o pripojení zaniká a s ním aj vyjadrenie k žiadosti o pripojení objektu k plynovodu.

Ak prevádzkovateľ vydal technické podmienky pripojenia OPZ k distribučnej sieti tak:

existuje voľná technická kapacita pre požadované odberné miesto.
– vybudovaný distribučný plynovod v blízkosti nehnuteľnosti je vo vlastníctve SPP-distribúcia, a.s., či v čase vydania technických podmienok pripojenia SPP-distribúcia, a.s užíva plynárenské zariadenie. Zmluvný vzťah udeľuje právo pripájať ďalšie plynové zariadenia.
– vzdialenosť budúceho hlavného uzáveru plynu nepresahuje 20 m. HUP bude umiestnený v oplotení alebo na hranici vášho pozemku od existujúceho plynovoduK uvedenej vzdialenosti nie je započítaná zvislá časť budúceho pripojovacieho plynovodu v dĺžke 1,5 m. Ostatné špecifiká, prípadne zmeny sú opísané na webe SPP-distribúcia a.s.
Ďalší postup plynofikácie pripájaného objektu je podrobne popísaný v technických podmienkach pripojenia OPZ k DS.

Návrat hore
Scroll to Top