Close

Žiadosť o prístup k údajom

Práva dotknutej osoby

1. Právo na prístup k osobným údajom:
Máte právo vyžiadať si od prevádzkovateľa webu potvrdenie, či Vaše osobné údaje spracováva a či vôbec.