Domová regulačná zostava

Domové regulačné zostavy – umiestnenie

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ) Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (viď. článok Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a ich údržbu , ako aj na odpočet plynu z plynomera. Prístup k technologickému zariadeniu DRZ STL má byť zabezpečený z verejného priestranstva.„DRZ“ – technologické plynové zariadenie je podľa vyhlášky č. …

Domové regulačné zostavy – umiestnenie Čítajte viac »

Domové regulačné zostavy – rozdelenie

DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu Technologické zariadenie s regulátorom tlaku plynu a HUP – označované ako DRZ STL pripája sa na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku zemného plynu pre viac odberných miest. Na obrázku je znázornená zostava, ktorá je osadená v plastovej skrini s podstavcom upevnenom v zemi. Technologické zariadenie môže …

Domové regulačné zostavy – rozdelenie Čítajte viac »