Poradenstvo

PLYNOVÉ ZARIADENIA – HAVÁRIE A BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY

Aj keď sa v súčasnosti kladie väčší dôraz na využívanie energie získanej z obnoviteľných zdrojov, takmer 94 % obyvateľov Slovenskej republiky využíva zemný plyn na každodenné varenie, prípravu teplej vody alebo vykurovanie. Využívanie zemného plynu …

PLYNOVÉ ZARIADENIA – HAVÁRIE A BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY Čítaj viac »

ZISTIŤ, KDE JE VEREJNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA

Informáciu „Kde je verejný vodovod a kanalizácia“ v blízkosti nehnuteľnosti na konkrétnej parcele získate podaním žiadosti o vydanie stanoviska k existencii a priebehu vodárenských zariadení. K žiadosti sa prikladajú snímky z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, …

ZISTIŤ, KDE JE VEREJNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA Čítaj viac »

Scroll to Top
Scroll to Top