Odberné plynové zariadenia

Domová regulačná zostava – zemná súprava (modul)

Samostatnú kapitolu podzemných regulačných staníc tvoria domové regulačné zostavy – zemné súpravy (moduly). Je to technologické zariadenie bez plynomera – zemná súprava (modul) je zariadenie určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Modul pozostáva z puzdra s vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou voči korózii. Do skrine je namontovaná regulačná súprava, ktorá obsahuje prívodnú rúrku, …

Domová regulačná zostava – zemná súprava (modul) Čítajte viac »

Plynové zariadenia – havárie a bezpečnosť prevádzky

Aj keď sa v súčasnosti kladie väčší dôraz na využívanie energie získanej z obnoviteľných zdrojov, takmer 94 % obyvateľov Slovenskej republiky využíva zemný plyn na každodenné varenie, prípravu teplej vody alebo vykurovanie. Využívanie zemného plynu je pohodlné a finančne výhodné. Keďže na území Slovenska sa nenachádzajú veľké zásoby zemného plynu, dováža sa k nám z …

Plynové zariadenia – havárie a bezpečnosť prevádzky Čítajte viac »

Cena vonkajšieho rozvodu plynu

Podobne ako cena prípojky plynu (PP), tak aj cena vonkajšieho rozvodu plynu (OPZ) je závislá od dimenzie potrubia, druhu použitého materiálu, polohy, od vzdialenosti miesta odberu (ktoré vniká niekde tesne za vašou hranicou pozemku) až po obvodovú stenu stavebného objektu. Pre názornosť uvádzam obrázok, ktorý znázorňuje rozdelenie vonkajšieho plynového rozvodu na časť prípojky plynu a …

Cena vonkajšieho rozvodu plynu Čítajte viac »