KOMÍNY

VÝMENA STARÉHO KOTLA NA PLYN

Často dostávam otázky ako postupovať pri výmene plynového kotla. Aký je význam slova „výmena“? Na pomoc som si zobral „Wikipédiu“. Význam slova „výmena“ = nahradenie, zamenenie, vystriedanie danie jednej veci za inú rovnakého druhu. V stavebnom zákone č. 50/1976 Zb.  § 139b odst. 16 je výmena kotla považovaná za bežná udržiavacia práca, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu. Kotol …

VÝMENA STARÉHO KOTLA NA PLYN Čítajte viac »

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII PLYNOFIKÁCIE RODINNÝCH DOMOV

Ukážka projektových dokumentácii plynofikácie rodinných domov. Projektová dokumentácia je z prevažnej miere vypracovaná v dvoch stavebných objektoch. NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU) HLAVNÁ STAVBA: RODINNÝ DOMTYP STAVBY: PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIEDRUH STAVBY: DROBNÁ STAVBASTUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD) VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA – PP.01 SITUÁCIA, OCHRANNÉ PÁSMO PP – PP.02 PRIEČNÝ REZ ULOŽENIA …

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII PLYNOFIKÁCIE RODINNÝCH DOMOV Čítajte viac »

KOVOVÉ KOMÍNY PRE KONDENZAČNÉ KOTLY

JEDNOVRSTVOVÉ NEREZOVÉ KOMÍNY​ Jednovrstvové nerezové systémy sú najviac používané komíny pri rekonštrukcii murovaných komínov. Môžeme ich namontovať do jestvujúceho starého komína s patričným rozmerom, alebo do nového murovaného systému. Jednovrstvový systém z nerezovej ocele 1.4404 s hrúbkou steny 0,4 mm, Ø 80, 100, 120, 130 mm. Označenie podľa STN EN 1856-1/03 – Komínový systém bez …

KOVOVÉ KOMÍNY PRE KONDENZAČNÉ KOTLY Čítajte viac »

VLOŽKOVANIE KOMÍNOV PRE KONDENZAČNÉ KOTLY

KOMÍNOVE VLOŽKY Z PLASTU Pre odvod spalín spotrebičov na plynné palivá v tlakovej triede N1, N2 (podtlakové komíny) a v tlakovej triede P1 a P2 (pretlakové komíny) sa výhodne používajú komínové vložky z plastu, pokiaľ výstupná teplota z kotla neprekročí povolenú teplotnú triedu vložky. Komínové vložky z plastov sú určené prevažne pre teplotnú triedu T …

VLOŽKOVANIE KOMÍNOV PRE KONDENZAČNÉ KOTLY Čítajte viac »

KOMÍNY PRE KONDENZAČNÉ KOTLY – VŠEOBECNE

Zatriedenie komínov sa riadi materiálom komínovej vložky. Pre klasické spotrebiče, akými sú napríklad krby, kachle a kotly na tuhé palivá, alebo staré plynové kotly bolo vždy potrebné, aby vložka bola odolná predovšetkým vysokým teplotám spalín. To pri moderných kondenzačných plynových kotlov neplatí. Moderný kondenzačný kotol vypúšťa spaliny o mnoho chladnejšie. Teplo, ktoré by unikalo komínom, …

KOMÍNY PRE KONDENZAČNÉ KOTLY – VŠEOBECNE Čítajte viac »