Energetické požiadavky

Energetické požiadavky
Ing. Vladimír Slaninka

Odpojenie bytu od CZT

Je možné byt v súkromnom vlastníctve odpojiť od centrálneho zdroja tepla (CZT) a zriadiť si individuálny zdroj tepla (IZT)? Podľa §20 zákona 657/2004 o tepelnej

Čítaj viac »
Energetické požiadavky
Ing. Vladimír Slaninka

Slnečná energia a zemný plyn

Často dostávam od zákazníkov otázku, koľko ušetria zemného plynu, keď použijú slnečnú energiu. Môj názor je, že na Slovensku sa ako najvhodnejšie ukazuje použitie solárneho kolektora na

Čítaj viac »
Energetické požiadavky
Ing. Vladimír Slaninka

Prísnejšie energetické požiadavky

Vyhláška 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čítaj viac »