Close

Energetické požiadavky

Získavanie a spracovanie informácií

Plynové zariadenia – havárie a bezpečnosť prevádzky

Aj keď sa v súčasnosti kladie väčší dôraz na využívanie energie získanej z obnoviteľných zdrojov, takmer 94 % obyvateľov Slovenskej republiky využíva zemný plyn na každodenné varenie, prípravu teplej vody alebo vykurovanie. Využívanie zemného plynu je pohodlné (neobmedzená dodávka 365 dní v roku a 24 hodín denne) a finančne výhodné. […]

čítaj viac . . .

Kondenzačná technika

Kondenzačné vykurovanie – nízkoteplotné vykurovanie Tepelnú pohodu pri tomto type vykurovacieho systému zabezpečuje vykurovacia sústava s nízkoteplotnými sálavými plochami s teplotným spádom napr. 55/45 °C, 45/35 °C alebo so stenovými plochami s teplotným spádom 60/40 °C. Zdroj tepla, plynový kotol pracuje s teplotným spádom 90/70 °C, 80/60 °C. Úprava teploty teplonosnej látky (vody) sa […]

čítaj viac . . .

Odpojenie bytu od CZT

Často kladenou otázkou od spotrebiteľov tepla v bytových domoch je otázka: Je možnosť sa odpojiť od centrálneho zdroja tepla (CZT) a zriadiť si individuálny zdroj tepla (IZT) vo vlastnom byte? Je vôbec možné odpojiť byt od CTZ a zriadiť si ITZ? Podľa §20 zákona 657/2004 o tepelnej energetike môže odberateľ a konečný spotrebiteľ tepla skončiť odber […]

čítaj viac . . .

Slnečná energia a zemný plyn

Často dostávam od zákazníkov otázku, koľko ušetria zemného plynu, keď použijú slnečnú energiu. Môj názor je, že na Slovensku sa ako najvhodnejšie ukazuje použitie solárneho kolektora na prípravu teplej vody a pre ohrev vody pre bazény, či už otvorené alebo kryté. Treba však poznamenať, že od 1.1.2016  nastávajú významné zmeny, ktoré majú vplyv na […]

čítaj viac . . .

Začať s výberom energie

Nové typy kotlov či krby na drevo a biomasu sa vám z dlhodobého hľadiska vyplatia aj napriek vyššej cene. V prípade, že budete kúriť vlastnoručne nasekaným drevom, dostanete sa na najnižšie prevádzkové náklady, takže kúrenie drevom vás vyjde najlacnejšie. Nevýhodou je, že tento typ kotla potrebuje vašu neustálu asistenciu. Aj […]

čítaj viac . . .

Prísnejšie energetické požiadavky

Vyhláška 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priniesla tri významné dátumy. – Do 31.12.2015 bola minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov horná hranica energetickej triedy B pre globálny ukazovateľ (364/2012 Z.z, §4 […]

čítaj viac . . .