Energetické požiadavky

Získavanie a spracovanie informácií

Slnečná energia a zemný plyn

Často dostávam od zákazníkov otázku, koľko ušetria zemného plynu, keď použijú slnečnú energiu. Môj názor je, že na Slovensku sa ako najvhodnejšie ukazuje použitie solárneho kolektora na prípravu teplej vody a pre ohrev vody pre bazény, či už otvorené alebo kryté. Treba však poznamenať, že od 1.1.2016  nastávajú významné zmeny, ktoré majú vplyv na nové domy. Nový objekt musí …

Slnečná energia a zemný plyn Čítajte viac »

Prísnejšie energetické požiadavky

Vyhláška 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priniesla tri významné dátumy. – Do 31.12.2015 bola minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov horná hranica energetickej triedy B pre globálny ukazovateľ (364/2012 Z.z, §4 ods.13). Ak táto hranica predstavovala 100%, …

Prísnejšie energetické požiadavky Čítajte viac »