DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)

DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

PODZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Podzemná domová regulačná stanica  (modul) je to technologické zariadenie bez plynomera určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Domové podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských

Čítaj viac »
DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

DOMOVÁ REGULAČNÁ A MERACIA ZOSTAVA

Vzhľadom na vybavenie územia  distribučným plynovodom, na ktorý sa DRZ pripája rozdeľujeme DRZ na: DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu (technologické zariadenie sa pripája na STL

Čítaj viac »
DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

NADZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Technologické zariadenie bez ohľadu na potrubný systém, na ktorý je pripojené a vybavenie môžu byť prispôsobené na pripojenie jedného alebo viacerých plynomerov. Každá DRZ musí mať

Čítaj viac »
DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

UMIESTNENIE DOMOVÝCH REGULAČNÝCH ZOSTÁV

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ) Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (podľa Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a ich údržbu ,

Čítaj viac »