DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)

PODZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Podzemná domová regulačná stanica  (modul) je to technologické zariadenie bez plynomera určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Domové podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských chránených oblastiach a na špeciálnych miestach, ktoré vyžadujú zvýšený estetický vzhľad. Podzemné moduly sú inštalované v chodníkoch, predných záhradách, zelených pásoch alebo zónach pre peších.  Legenda: 1. Plastový modul2. Plastový …

PODZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA Čítajte viac »

DOMOVÁ REGULAČNÁ A MERACIA ZOSTAVA

Vzhľadom na vybavenie územia  distribučným plynovodom, na ktorý sa DRZ pripája rozdeľujeme DRZ na: DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu (technologické zariadenie sa pripája na STL plynovod a slúži na dodávku plynu pre viac odberných miest), DRZ STL: HUP, regulátor tlaku plynu a plynomer (technologické zariadenie s plynomerom sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku …

DOMOVÁ REGULAČNÁ A MERACIA ZOSTAVA Čítajte viac »

NADZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Technologické zariadenie bez ohľadu na potrubný systém, na ktorý je pripojené a vybavenie môžu byť prispôsobené na pripojenie jedného alebo viacerých plynomerov. Každá DRZ musí mať nezmazateľný výrobný štítok. Výrobný štítok môže byť umiestnený na ráme zostavy alebo vnútri skrine. Skriňa musí byť vyhotovená zo syntetických plastov, chemicky stabilizovaných, modifikovaných pre exteriérové použitie buď chemickými stabilizátormi, alebo …

NADZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA Čítajte viac »

UMIESTNENIE DOMOVÝCH REGULAČNÝCH ZOSTÁV

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ) Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (podľa Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a ich údržbu , ako aj na odpočet plynu z plynomera. Prístup k technologickému zariadeniu DRZ STL má byť zabezpečený z verejného priestranstva. „DRZ“ je podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. zariadenie typu Bg. Prevádzkovateľ je povinný …

UMIESTNENIE DOMOVÝCH REGULAČNÝCH ZOSTÁV Čítajte viac »