DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)

PODZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Podzemná domová regulačná stanica  (modul) je to technologické zariadenie plynu bez plynomera určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Domové podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských chránených oblastiach a na špeciálnych miestach, ktoré vyžadujú zvýšený …

PODZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA Čítaj viac »

UMIESTNENIE DOMOVÝCH REGULAČNÝCH ZOSTÁV

Požiadavky na umiestnenie DRZ Technologické zariadenie domovej regulačnej zostavy sa musí chrániť proti nepriaznivým vonkajším vplyvom. Preto jeho umiestnenie je v nadzemnej skrinke, vo výklenku murovaného oplotenia, či v zemnom module. Tvar a rozmery skrine musia spĺňať podmienky na …

UMIESTNENIE DOMOVÝCH REGULAČNÝCH ZOSTÁV Čítaj viac »

DOMOVÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY – UMIESTNENIE

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ) Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (viď. článok Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a ich údržbu , ako aj na odpočet plynu z plynomera. …

DOMOVÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY – UMIESTNENIE Čítaj viac »

Scroll to Top
Scroll to Top