DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)

DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

PODZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Podzemná domová regulačná stanica  (modul) je to technologické zariadenie plynu bez plynomera určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Domové podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v

Čítaj viac »
DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

DOMOVÁ REGULAČNÁ A MERACIA ZOSTAVA (DRZ)

Domové regulačné a meracie zostavy rozdeľujeme vzhľadom na vybavenie územia  distribučným plynovodom na: DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu (technologické zariadenie sa pripája na STL plynovod

Čítaj viac »
DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

NADZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Vzhľadom na vybavenie územia  distribučným plynovodom, na ktorý sa DRZ pripája rozdeľujeme DRZ na: DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu (technologické zariadenie sa pripája na STL

Čítaj viac »
DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

UMIESTNENIE DOMOVÝCH REGULAČNÝCH ZOSTÁV

Požiadavky na umiestnenie DRZ Technologické zariadenie domovej regulačnej zostavy sa musí chrániť proti nepriaznivým vonkajším vplyvom. Preto jeho umiestnenie je v nadzemnej skrinke, vo výklenku murovaného oplotenia, či v

Čítaj viac »
DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

Domové regulačné zostavy – umiestnenie

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ) Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (viď. článok Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a

Čítaj viac »