DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)

PODZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Podzemná domová regulačná stanica  (modul) je to technologické zariadenie plynu bez plynomera určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Domové podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských chránených oblastiach a na špeciálnych miestach, ktoré vyžadujú zvýšený estetický vzhľad. Podzemné moduly sú inštalované v chodníkoch, predných záhradách, zelených pásoch alebo zónach pre peších. Pozrite na stránku dodávateľa takýchto …

PODZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA Čítajte viac »

DOMOVÁ REGULAČNÁ A MERACIA ZOSTAVA (DRZ)

Domové regulačné a meracie zostavy rozdeľujeme vzhľadom na vybavenie územia  distribučným plynovodom na: DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu (technologické zariadenie sa pripája na STL plynovod a slúži na dodávku plynu pre viac odberných miest), DRZ STL: HUP, regulátor tlaku plynu a plynomer (technologické zariadenie s plynomerom sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku plynu pre …

DOMOVÁ REGULAČNÁ A MERACIA ZOSTAVA (DRZ) Čítajte viac »

NADZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Vzhľadom na vybavenie územia  distribučným plynovodom, na ktorý sa DRZ pripája rozdeľujeme DRZ na: DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu (technologické zariadenie sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku zemného plynu pre viac odberných miest). DRZ NTL: HUP a plynomer (bez regulátora tlaku plynu – technologické zariadenie pripájané na NTL plynovod a slúži na meranie …

NADZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA Čítajte viac »

UMIESTNENIE DOMOVÝCH REGULAČNÝCH ZOSTÁV

Požiadavky na umiestnenie DRZ Technologické zariadenie domovej regulačnej zostavy sa musí chrániť proti nepriaznivým vonkajším vplyvom. Preto jeho umiestnenie je v nadzemnej skrinke, vo výklenku murovaného oplotenia, či v zemnom module. Tvar a rozmery skrine musia spĺňať podmienky na jej osadenie, umiestnenie, montáž a údržbu technologického zariadenia domovej regulačnej zostavy a plynomera, ako aj na dopojenie vstupného a výstupného …

UMIESTNENIE DOMOVÝCH REGULAČNÝCH ZOSTÁV Čítajte viac »

Domové regulačné zostavy – umiestnenie

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ) Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (viď. článok Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a ich údržbu , ako aj na odpočet plynu z plynomera. Prístup k technologickému zariadeniu DRZ STL má byť zabezpečený z verejného priestranstva.„DRZ“ – technologické plynové zariadenie je podľa vyhlášky č. …

Domové regulačné zostavy – umiestnenie Čítajte viac »