Preložky PZ

Ako realizovať preložku plynárenského zariadenia (DP/PP)

Pre zorientovania sa v pojmoch používaných pri pomenovaní “plynových rúr” uvádzam definíciu pojmu plynárenské zariadenie. Je to zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu. Inač povedené sú to “verejné” plynovody a pripojovacie plynovody (prípojky …

Ako realizovať preložku plynárenského zariadenia (DP/PP) Čítajte viac »

Ako realizovať premiestnenie – (preložku) plynomera

Jestvujúce umiestnenie plynomera (určeného meradla) vám nevyhovuje? Plynomer máte umiestnený na susednej parcele a opakovane ste nedokázali zabezpečiť prístup k meradlu prevádzkovateľom distribučnej siete, a z tohto dôvodu dostávate písomne výzvy od “plynárov”, aby ste vykonali nápravu, inač váš odber plynu sa považuje za neoprávnený? Zvažujete premiestnenie (preložku) plynomera! Ak by som mal tento zámer …

Ako realizovať premiestnenie – (preložku) plynomera Čítajte viac »

Úpravy a opravy odberného plynového zariadenia

Prečítanie tohto článku si vyžaduje vysvetlenie, čo to odberné plynové zariadenie (OPZ) vlastne je. OPZ je zariadenie určené na odber plynu. Má ho každý odberateľ plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky). Možno si kladiete otázku: “Prečo je treba venovať pozornosť aj …

Úpravy a opravy odberného plynového zariadenia Čítajte viac »

Ako realizovať preložku hlavného uzáveru plynu

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku. Preložka hlavného uzáveru plynu je podľa zákona č. 251/2012 Z.z. premiestnenie niektorého z prvkov plynárenského zariadenia, alebo zmena trasy. Rozhodli ste sa na svojej nehnuteľnosti napr. premiestniť …

Ako realizovať preložku hlavného uzáveru plynu Čítajte viac »