Dokumentácie plynárenských zariadení

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD – PRÍPOJKA PLYNU (dokumentácia)

Požiadavky na spracovanie dokumentácie – pripojovací plynovod (prípojka plynu) Vo všeobecnosti platí, že prípojky majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Pripojovací plynovod (PP) je doplnkovou stavbou pre odberné plynové zariadenie hlavnej stavby (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu). A. Pre účely …

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD – PRÍPOJKA PLYNU (dokumentácia) Čítajte viac »

Konštrukčná dokumentácia technických zariadení

ČO SÚ TECHNICKÉ ZARIADENIA? V bežnom živote používame rôzne technické zariadenia. Je však potrebné upozorniť na štyri skupiny technických zariadení, na ktoré sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca (vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry) zákon č. 124/2006 Z.z. predpisuje všeobecné zásady prevencie a …

Konštrukčná dokumentácia technických zariadení Čítajte viac »