ARCHÍV

maze, labyrinth, solution-1804499.jpg

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII OCHRANNÝCH ZARIADENÍ PZ

Projektová dokumentácia stavby „Ochranného plynárenského zariadenia“ (ďalej už len CHPZ) je vyhotovená pre umiestnenie OBJEKTOV NA TRVALÉ BÝVANIE (RODINNÉ DOMY) v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia. Dokumentácia je vypracovaná podľa podmienok prevádzkovateľa DS uvedených v súhlase pre umiestnenie rodinných domov, pre uzavretie dohody, ale aj pre účely vydania stavebného povolenia a následnú realizáciu stavby.  OCHRANNÉ ZARADENIE …

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII OCHRANNÝCH ZARIADENÍ PZ Čítajte viac »

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII ROZŠÍRENIA DS PLYNOVODU

Projektová dokumentácia stavby „ROZŠÍRENIE SIETÍ PRE VÝSTAVBU IBV“ (ďalej už len RDS) je jednou so stavieb „ROZŠÍRENIA PLYNOVODU A PRIPOJOVACÝH PLYNOVODOV pre výstavbu rodinných domov. Dokumentácia je vypracovaná podľa podmienok prevádzkovateľa DS predpokladaného umiestnenia rodinných domov v zmysle územného rozhodnutia, pre uzavretie dohody o rozšírení DS, ale aj pre účely vydania stavebného povolenia a následnú …

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII ROZŠÍRENIA DS PLYNOVODU Čítajte viac »

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII LPG ZARIADENÍ

Projektová dokumentácia stavby „LPG zariadenia“ (ďalej už len LPG) je vyhotovená pre hotel, resp. pre kuchyňu hotela. Dokumentácia je vypracovaná podľa podmienok prevádzkovateľa pre účely vydania stavebného povolenia a následnú realizáciu stavby.  TLAKOVÁ STANICA A ROZVOD PLYNU (LPG) TLAKOVÁ STANICA A ROZVOD PLYNU (LPG) HLAVNÁ STAVBA: HOTELTYP STAVBY: ÚPRAVA PLYNOVEJ PRÍPOJKY PRE KUCHYŇU HOTELADRUH STAVBY: STAVBA …

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII LPG ZARIADENÍ Čítajte viac »

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII PLYNOFIKÁCIE VÝROBNÝCH HÁL

Prvá ukážka projektovej dokumentácie je plynofikácia výrobnej haly – vykurovania haly. Druhá ukážka projektovej dokumentácie je odberné plynové zariadenie technologického zariadenie na tepelné spracovanie kovov.  Projektové dokumentácie sú z prevažnej miere vypracovaná v troch stavebných objektoch. VYKUROVANIE VÝROBNEJ HALY PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU) HLAVNÁ STAVBA: VÝROBNÁ HALATYP STAVBY: PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIEDRUH STAVBY: STAVBA PRE STAVEBNÉ POVOLENIESTUPEŇ VYPRACOVANIA  …

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII PLYNOFIKÁCIE VÝROBNÝCH HÁL Čítajte viac »