BLOG - NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

MOJE ZVEREJNENÉ PRÍSPEVKY

Slobodné povolanie a dane

Kde uvádzať príjmy a výdaje osôb v slobodnom povolaní? Osoby  podnikajúce  v slobodnom povolaní „ďalej už len daňovníci) majú povinnosť podať daňové priznanie typu B a

Od 1. apríla 2015 niektoré osoby v slobodnom povolaní (napr. autorizovaný stavebný inžinier … ) podľa zákona musia používať reg. pokladnicu. Jedným so

Sociálne poistenie V závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2016 sa k 1. 7. 2017 sa posudzuje, či má SZČO povinnosť platiť

Povinnosť elektronickej komunikácie pre právnické osoby – od 1. januára 2018. Pre fyzické osoby – podnikateľov je termín povinnej elektronickej komunikácie od

IBAN A SEPA PLATBY

Od februára 2016 banky akceptujú nový formát čísla účtu IBAN. To znamená, že pre tuzemské aj zahraničné platby je nutné používať už

Daň z motorových vozidiel

Ak používate auto na podnikanie, máte povinnosť podať Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň za auto aj zaplatiť. Od

Projektovanie podľa živnostenského zákona? Áno! A. Podľa zákon č. 455/1991 Zb. –  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je možné projektovať a navrhovať

Projektovanie s autorizačným osvedčením Projektovanie s autorizačným osvedčením je činnosť a výkon regulovaného povolania. Tento pojem vysvetľuje zákon č. 138/1992 Zb. Fyzická

Informáciu „Kde je plynovod“ pred budúcim odberným miestom nehnuteľnosti, pred/na konkrétnej parcele získate podaním ONLINE žiadosti o preverenie existencie distribučného plynovodu pred budúcim