BLOG - NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

ALE AJ VŠETKY ZVEREJNENÉ PRÍSPEVKY

DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

NADZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Technologické zariadenie bez ohľadu na potrubný systém, na ktorý je pripojené a vybavenie môžu byť prispôsobené na pripojenie jedného alebo viacerých plynomerov. Každá DRZ musí mať

ČÍTAJ VIAC »
DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

UMIESTNENIE DOMOVÝCH REGULAČNÝCH ZOSTÁV

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ) Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (podľa Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a ich údržbu ,

ČÍTAJ VIAC »
ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE (OPZ)
Vladimír Slaninka

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V BUDOVÁCH

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V tomto článku sa budem snažiť do problematiky plynových spotrebičoch vniesť svoj pohľad na celý rad konštrukcií spotrebičov s rôznou funkciou, spôsobom spaľovania s rôznymi formami prívodu

ČÍTAJ VIAC »
ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE (OPZ)
Vladimír Slaninka

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV PLYNOM (DO 5 bar)

Odberné plynové zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče. Spoločným prvkom všetkých odberných zariadení sú “plynovody

ČÍTAJ VIAC »
ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE (OPZ)
Vladimír Slaninka

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV (DO 10 kPa)

Účelom plynofikácie stavebného objektu je “priviesť zemný plyn” od distribučného plynovodu k plynovým spotrebičom, ktoré budete mať inštalované v objekte. Pre komplexný pohľad nebudem uvažovať, že stavebný objekt bol

ČÍTAJ VIAC »
PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)
Vladimír Slaninka

PRÍPOJKA PLYNU – OCHRANNÉ PÁSMA

Každé umiestnenie stavby = stavebnej konštrukcie postavenej stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu si vyžaduje

ČÍTAJ VIAC »
PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)
Vladimír Slaninka

PRÍPOJKA PLYNU S VYSOKÝM TLAKOM

je vysokotlakové plynárenské zariadenie (ďalej len VTL prípojka plynu) s pretlakom od 0,4 MPa do 10,0 MPa vrátane, ktorým sa prepravuje vykurovací plyn v plynnom stave. Je

ČÍTAJ VIAC »
PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)
Vladimír Slaninka

PRÍPOJKA PLYNU S TLAKOM DO 400 kPa

je plynárenské zariadenie  (ďalej len PP) s pretlakom do 0,4 MPa vrátane, ktorým sa prepravuje vykurovací plyn v plynnom stave. Je určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na

ČÍTAJ VIAC »
Share on email
Share on facebook
Share on print