BLOG - NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

NAJNOVŠIE ALE AJ OSTATNÉ MOJE PRÍSPEVKY SÚ ROZTRIEDENÉ AJ PODĽA KATEGÓRIE

Odberné plynové zariadenia
Ing. Vladimír Slaninka

Cena vonkajšieho rozvodu plynu

Podobne ako cena prípojky plynu (PP), tak aj cena vonkajšieho rozvodu plynu (OPZ) je závislá od dimenzie potrubia, druhu použitého materiálu, polohy, od vzdialenosti miesta

ČÍTAJ VIAC »
Vypracovať žiadosti
Ing. Vladimír Slaninka

Žiadosť o vydanie stanoviska k PD – voda

Vydanie záväzného stanoviska prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v rámci svojej územnej pôsobnosti  pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného

ČÍTAJ VIAC »
Vypracovať žiadosti
Ing. Vladimír Slaninka

Požiadať o pripojenie objektu na vodu a kanál

Elegantné riešenie, ako si zabezpečiť napojenie objektu na verejný vodovod (verejnú kanalizáciu) prípadne ostatné technické vybavenie územia je vysloviť požiadavku už pri spracovaní projektu stavebného objektu. Zadanie

ČÍTAJ VIAC »
Vypracovať žiadosti
Ing. Vladimír Slaninka

Žiadosť o vydanie stanoviska k PD – plyn

Vydanie záväzného stanoviska k PD prevádzkovateľa plynárenských zariadení Prevádzkovateľ plynárenských zariadení pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k NEPLYNÁRENSKEJ STAVBE stanoviská

ČÍTAJ VIAC »