ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII OCHRANNÝCH ZARIADENÍ PZ

Projektová dokumentácia stavby „Ochranného plynárenského zariadenia“ (ďalej už len CHPZ) je vyhotovená pre umiestnenie OBJEKTOV NA TRVALÉ BÝVANIE (RODINNÉ DOMY) v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia. Dokumentácia je vypracovaná podľa podmienok prevádzkovateľa DS uvedených v súhlase pre umiestnenie rodinných domov, pre uzavretie dohody, ale aj pre účely vydania stavebného povolenia a následnú realizáciu stavby. 

OCHRANNÉ ZARADENIE - BETÓNOVÁ OCHRANNÁ KONŠTRUKCIA

OCHRANNÉ ZARADENIE PZ

HLAVNÁ STAVBA: OCHRANNÉ ZARADENIE PZ
TYP STAVBY: OCHRANNÉ ZARIADENIE
DRUH STAVBY: STAVBA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD)

pdf icoNa 1

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

OPBP.01 SITUÁCIA PRED UMIESTNENÍM STAVEBNÝCH OBJEKTOV OPBP.02 SITUÁCIA – UMIESTNENIE UVAŽOVANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV OPBP.03 SITUÁCIA - UMIESTNENIE OCHRANNÉHO ZARIADENIA (BETÓNOVÉ PANELY) OPBP.04 ULOŽENIE PANELOV NAD POTRUBÍM DN 100 POZDĹŽNY REZ, PÔDORYS OZNAČENIE ZAČIATKU A KONCA ULOŽENIA OCHRANNÉHO ZARIADENIA PZ OPBP.05 CELKOVÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA OCHRANNÉHO ZARIADENIA

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

 1. TECHNICKÁ SPRÁVA – OCHRANNÉ ZARADENIE – BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA
 2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA OCHRANNÉ ZARADENIE PZ
 3. VÝKAZ VÝMER  – OCHRANNÉ ZARADENIE – BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA
 4. ROZPOČET – OCHRANNÉ ZARADENIE – BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA
 5. DOKLADOVÁ ČASŤ– OCHRANNÉ ZARADENIE – BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA
  – Vyjadrenie SPP- distribúcia a.s. k projektovej dokumentácii och. zariadenia

DOKLADOVÁ ČASŤ (VYDANIE SÚHLASÚ)

VYJADRENIE PREVÁDZKOVATEĽA K PD

DOHODA O UMIESTNENÍ PANELOV

Pre získanie dokladovej časti stavebník predkladá prevádzkovateľovi DS „Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia“

OCHRANNÉ ZARADENIE - DELENÁ CHRÁNIČKA

OCHRANNÉ ZARADENIE PZ

HLAVNÁ STAVBA: OCHRANNÉ ZARADENIE PZ
TYP STAVBY: OCHRANNÉ ZARIADENIE
DRUH STAVBY: STAVBA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD)

pdf icoNa 1

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

01 SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV, 02 SITUÁCIA UMIESTNENIA CESTY, 03 SITUÁCIA UMIESTNENIA CHRÁNIČKY, 04 REZ 1 - UMIESTNENIE CHRÁNIČKY V ZEMI, 05 PRIEČNÝ REZ 3 m KOMUNIKÁCIOU A DETAIL A

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

 1. TECHNICKÁ SPRÁVA – OCHRANNÉ ZARADENIE – DELENÁ CHRÁNIČKA
 2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA OCHRANNÉ ZARADENIE PZ
 3. VÝKAZ VÝMER  – OCHRANNÉ ZARADENIE – DELENÁ CHRÁNIČKA
 4. ROZPOČET – OCHRANNÉ ZARADENIE – DELENÁ CHRÁNIČKA
 5. DOKLADOVÁ ČASŤ– OCHRANNÉ ZARADENIE – DELENÁ CHRÁNIČKA
  – Vyjadrenie SPP- distribúcia a.s. k projektovej dokumentácii och. zariadenia

Pre získanie dokladovej časti stavebník predkladá prevádzkovateľovi DS „Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia“

Návrat hore
Scroll to Top