VÝMENA STARÉHO KOTLA NA PLYN

Často dostávam otázky ako postupovať pri výmene plynového kotla. Aký je význam slova „výmena“? Na pomoc som si zobral „Wikipédiu“. Význam slova „výmena“ = nahradenie, zamenenie, vystriedanie danie jednej veci za inú rovnakého druhu. V stavebnom zákone č. 50/1976 Zb.  § 139b odst. 16 je výmena kotla považovaná za bežná udržiavacia práca, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu. Kotol …

VÝMENA STARÉHO KOTLA NA PLYN Čítajte viac »