maze, labyrinth, solution-1804499.jpg

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII OCHRANNÝCH ZARIADENÍ PZ

Projektová dokumentácia stavby „Ochranného plynárenského zariadenia“ (ďalej už len CHPZ) je vyhotovená pre umiestnenie OBJEKTOV NA TRVALÉ BÝVANIE (RODINNÉ DOMY) v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia. Dokumentácia je vypracovaná podľa podmienok prevádzkovateľa DS uvedených v súhlase pre umiestnenie rodinných domov, pre uzavretie dohody, ale aj pre účely vydania stavebného povolenia a následnú realizáciu stavby.  OCHRANNÉ ZARADENIE …

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII OCHRANNÝCH ZARIADENÍ PZ Čítajte viac »