ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII ROZŠÍRENIA DS PLYNOVODU

Ukážka projektových dokumentácii rozšírenia distribučnej siete plynu s prípojkami v obytnej zóne – IBV.