ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII OCHRANNÝCH ZARIADENÍ PZ

Ukážka projektových dokumentácii ochranných zariadení pri umiestňovaní stavieb v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia.