28. júla 2021

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII ROZŠÍRENIA DS PLYNOVODU

Projektová dokumentácia stavby „ROZŠÍRENIE SIETÍ PRE VÝSTAVBU IBV“ (ďalej už len RDS) je jednou so stavieb „ROZŠÍRENIA PLYNOVODU A PRIPOJOVACÝH PLYNOVODOV pre výstavbu rodinných domov. Dokumentácia je vypracovaná podľa podmienok prevádzkovateľa DS predpokladaného umiestnenia rodinných …

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII ROZŠÍRENIA DS PLYNOVODU Čítaj viac »

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII PLYNOFIKÁCIE VÝROBNÝCH HÁL

Prvá ukážka projektovej dokumentácie je plynofikácia výrobnej haly – vykurovania haly. Druhá ukážka projektovej dokumentácie je odberné plynové zariadenie technologického zariadenie na tepelné spracovanie kovov.  Projektové dokumentácie sú z prevažnej miere vypracovaná v troch stavebných …

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII PLYNOFIKÁCIE VÝROBNÝCH HÁL Čítaj viac »

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII PLYNOFIKÁCIE RODINNÝCH DOMOV

Ukážka projektových dokumentácii plynofikácie rodinných domov. Projektová dokumentácia je z prevažnej miere vypracovaná v dvoch stavebných objektoch. NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU) HLAVNÁ STAVBA: RODINNÝ DOM TYP STAVBY: PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIE DRUH STAVBY: DROBNÁ …

ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII PLYNOFIKÁCIE RODINNÝCH DOMOV Čítaj viac »

Scroll to Top
Scroll to Top