PROPÁN A PROPÁN-BUTÁN VO FĽAŠIACH (LPG)

FĽAŠKOVÝ PLYN (čistý propán a propán-bután) 

Fľaškový plyn je dodávaný vo fľaši s kapacitou:

 • 2 kg – typ fľaše (propán-bután), ktorý je obľúbený pre ľahkú manipuláciu a rôznorodosť spotrebičov, ktoré na ňu možno pripojiť (lampa, varič, ohrievač). Na tento druh fľaše sa dajú pripojiť niektoré spotrebiče aj priamo bez regulátora tlaku plynu. Fľaša má guľôčkový ventil. Odber: plynná fáza
 • 5 kg –  typ fľaše (propán-bután), ktorá sa využíva hlavne na zapojenie spotrebičov na voľnočasové aktivity (grily, variče, varné stoličky). Vďaka malým rozmerom a prispôsobeniu na použitie regulátora clip-on sa ľahko prenáša a jej
  pripojenie je mimoriadne jednoduché a trvá len pár sekúnd. Odber: plynná fáza
 • 10 kg – je to najbežnejší typ fľaše (propán a propán-bután), určený pre široké použitie v domácnosti aj v podnikaní. Veľmi obľúbená je na pripojenie k sporákom, záhradným grilom, teplometom a prenosným vykurovacím telesám. Je asi 60 cm vysoká, s priemerom 30 cm. Pripája sa gumenou tlakovou hadicou na spotrebiče cez regulátor tlaku. Odber: plynná fáza
 • 33 kg  – najpopulárnejší typ fľaše (propán) na podnikateľské a priemyselné účely. Dodá dostatok energie aj spotrebičom s vysokým výkonom (napr. veľké teplovzdušné agregáty) po celý rok vo vnútri aj vonku a bez ohľadu na teplotné podmienky. Fľaša nezamŕza a spotrebuje sa z nej vždy všetok obsah bez neekonomických strát. 33 kg fľaše sú 140 cm vysoké, s priemerom 30 cm. Odber: plynná fáza.

BATÉRIA FLIAŠ

Batéria fliaš prestavuje zostavu viacero 10-kilogramových aj 33-kilogramových fliaš spojených do jedného celku z dôvodu zvýšenia skladovacej kapacity fliaš a v zimnom období aj odparovacej kapacity fliaš. Takto je možné predĺžiť čas medzi výmenami prázdnych fliaš alebo dočasne resp. krátkodobo zabezpečiť dostatok plynu pre spotrebiče s relatívne veľkým výkonom (až do cca 70 kW). 

Pre prevod medzi mernými jednotkami platí u propánu nasledujúci vzťah:
1 liter = 0,508 kg = 0,275 m3. Pre názornosť uvádzam prepočet na 33 kg fľašu. 
– 1 ks 33 kg fľaša=16,76 l propánu
– 1 ks 33 kg fľaše=17,864 m3 propánu.

Fixná inštalácia batérie fliaš

Pomocou automatického prepínacieho ventilu,  sa môžu spojiť minimálne 2 až 4 kusy 10 kg alebo 33 kg fliaš do fixnej batérie upevnenej priamo na stene objektu – rodinného domu alebo prevádzky. Polovica fliaš v batérii pritom predstavuje vždy základnú a polovica rezervnú zásobu, čo zabezpečí nepretržitý odber energie aj pri väčšej spotrebe. Po spotrebovaní plynu zo základnej zásoby, prepínací ventil automaticky prepne na rezervnú zásobu, takže spotrebiče môžu pracovať bez prerušenia aj počas výmeny prázdnych fliaš za plné. Automatický prepínací ventil funguje zároveň aj ako regulátor tlaku a prietoku plynu. Na inštaláciu nie je potrebné stavebné povolenie, ale samotnú montáž automatického ventilu musí zabezpečiť
montážna firma s príslušným oprávnením. Ako doplnok k automatickému prepínaciemu ventilu sa môže použiť aj tzv. zberač.

Batéria fliaš pozostáva:
 1. 33 kg propánové fľaše – možno podľa druhu použitej regulácie rozdeliť na pracovné fľaše t.j. z ktorých sa odoberá plyn a na fľaše rezervné, z ktorých sa plyn odoberá až keď sú pracovné fľaše prázdne. Rezervné fľaše sa využívajú výhradne iba pri regulácii pomocou automatického prepínacieho ventilu. Rezervné fľaše môžu byť použité aj pri využívaní pomocou regulátora tlaku plynu, ale ich využívanie (otvorenie ventilu) sa musí urobiť ručne, pričom pri automatickom prepínacom ventile sa toto udeje automaticky bez zásahu obsluhy.
Batéria fliaš pozostáva:
 1. pokračovanie
 2. Zariadenia na vzájomné prepojenie fliaš

  V závislosti od druhu použitej regulácie je pre určitý počet fliaš spojených do batérie určitý počet prepojovacích hadíc a T-kusov alebo prepojovacích hadíc a zberačov. Využitie T-kusov a hadíc alebo zberačov a hadíc je funkčne rovnocenné a ich výber / voľba závisí od skladových možností a spôsobu odberu.

 3. Regulátor tlaku plynu alebo automatický prepínací ventil

  Regulátor tlaku plynu ako aj automatický prepínací ventil regulujú tlak plynu na použiteľný tlak pre inštalované spotrebiče t.j. 3 kPa alebo 5 kPa. Oba typy regulácie umožňujú max. prietok plynu 6 kg/h.
  Funkčne sú obe regulácie rovnocenné (výstupný tlak, prietok) a ich výber závisí od druhu spotrebiča, ktorý je pripojený na batériu fliaš.
   – Regulátor tlaku plynu je štandardným regulátorom, ktorý reguluje tlak plynu z fľaše na tlak plynu, ktorý vstupuje do spotrebiča. V prípade vyprázdnenia takýchto fliaš je dodávka plynu do spotrebiča prerušená / ukončená až do doby výmeny fliaš za plné.
  Automatický prepínací ventil má okrem regulácie tlaku plynu za úlohu aj automaticky prepnúť odber plynu z pracovných na odber plynu z rezervných fliaš. Toto sa udeje automaticky bez zásahu obsluhy a teda aj dodávka plynu do spotrebiča nie je prerušená. Následne obsluha vymení prázdne fľaše za plné.

 4. Plechová skrinka na uloženie fliaš s príslušným označením. Plechová skrinka slúži na umiestnenie fliaš za účelom ich chránenia pred poveternostnými vplyvmi ako aj pred zásahom nepovolaných osôb. V skrinke je okrem plynových fliaš umiestnený aj regulátor tlaku plynu alebo automatický prepínací ventil s hlavným uzáverom plynu (na rozvodnom potrubí). Plechová skrinka je označená predpísaným bezpečnostným značením.

 5. Rozvodné potrubie slúži na prepojenie fliaš so spotrebičom. Začína za regulátorom resp. automatickým prepínacím ventilom a vedie až k spotrebičom. Svetlosť (vnútorný priemer potrubia) závisí od výkonu napojeného spotrebiča/-čov a je uvedená v typovej projektovej dokumentácii. Na realizáciu rozvodov a inštaláciu spotrebičov sa používajú najmä medené rozvody a lisované spojky. Ich výhodou je rýchla montáž (jednotlivé kusy sa spájajú za studena bez zvárania alebo spájkovania) pri montáži nevznikajú žiadne odpady, nie je potrebné natierať potrubie). Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu (potrubie nehrdzavie, nie je potrebné potrubie natierať)

 1. Plynový spotrebič. Druhy a typy použitých spotrebičov závisia od výberu zákazníka podľa konkrétneho účelu využívania plynu. Výkon horáka spotrebiča resp. jeho spotreba, spôsob prevádzkovania  priamo ovplyvňuje dĺžku prevádzky batérie filaš. Ako príklad uvádzam technické údaje horáka GAS X3/MF-RV s dvoma stupňami výkonu 35/70 kW. V druhom stupni je modulová regulácia výkonu od 70-174 kW. Spotreba horáka je 1,3/2,7-6,5 Nm3/hod). Je to zariadenie s pracovným tlakom média 31 mba alebo 3,1 kPa LPG.

1 ks 33 kg  fľaše/výkon
 horáka
Džka nepretržitej prevádzky
stupeňspotreba m3/hodspotreba kg/hodvýkon kWDĺžka prevádzky v (hod)
11,302,4035,00013,75
22,704,9970,0006,62
6,5012,01174,0002,75
2 ks 33 kg  fľaše/výkon horákaDĺžka nepretržitej prevádzky (hod)
11,302,4035,00027,45
22,704,9970,00013,23
6,5012,01174,0005,50
Share on email
Share on facebook
Share on print