Vypracovanie dokumentácie výrobkov, strojných zariadení a technológie

Obsah a rozsah vypracovania dokumentácie je podmienené účelu jej použitia. KONŠTRUKČNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA STROJNÉHO ZARIADENIA (TD) Pre strojové zariadenia a čiastočne skompletizované strojové zariadenia pred uvedením na trh je výrobca alebo jeho splnomocnenec povinný zabezpečiť …

Vypracovanie dokumentácie výrobkov, strojných zariadení a technológie Čítaj viac »