23 apríla, 2020

PRELOŽKA PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA
Vladimír Slaninka

REKONŠTRUKCIA DISTRIBUČNÝCH PLYNOVODOV

Zákonom 251/2012 Z.z. – § 64 odstavec 6) ukladá prevádzkovateľovi distribučnej siete povinnosť zabezpečovať pravidelnú údržbu a obnovu distribučnej sústavy na udržanie kapacity distribučnej sústavy. Ak distribútor zemného plynu nemôže zabezpečiť

Čítaj viac »
PRELOŽKA PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA
Vladimír Slaninka

PRELOŽKA MERADLA (PLYNOMERA)

Určite nie jeden z Vás ste si mysleli, že “plynári” vám plynomer namontujú do skrinky, plynomerne či na iné nimi schválené miesto a ten plynomer je “VÁŠ”. Je to

Čítaj viac »
PRELOŽKA PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA
Vladimír Slaninka

PRELOŽKA (ÚPRAVA) ROZVODOV PLYNU

Plynárenským zariadením je chápané zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu, skvapalňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie

Čítaj viac »
PRELOŽKA PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA
Vladimír Slaninka

PRELOŽKA HLAVNÉHO UZÁVERU PLYNU

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku. Plynárenským

Čítaj viac »