PODZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Podzemná domová regulačná stanica  (modul) je to technologické zariadenie plynu bez plynomera určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Domové podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských chránených oblastiach a na špeciálnych miestach, ktoré vyžadujú zvýšený estetický vzhľad. Podzemné moduly sú inštalované v chodníkoch, predných záhradách, zelených pásoch alebo zónach pre peších. Pozrite na stránku dodávateľa takýchto zostav, ako aj na fotografie inštalácii podzemných modulov nie len pre domové rozvody.

Legenda:

1. Plastový modul
2. Plastový poklop – nosnosť 2 t
3. Liatinový poklop – nosnosť 25 t
4. Vodotesné otvory s manžetami
5. Mechanizmus uchytenia armatúr
6. Vstupný GU 1″
7. Výstupný GU s kontrolným ventilom
8. Regulátor tlaku plynu
9. Hadica odvetrania regulátora

Základné vlastnosti modulu a jeho inštalácia
Po zhotovení zhutnenej vrstvy štrkopiesku, ktorá zakryje nosnú konštrukciu a spodnú časť modulu nasleduje zhotovenie betónového fixačného prstenca. Betónový prstenec slúži na umiestnenie liatinového poklopu modulu. Betón a okolie poklopu dorovnať zhutneným obsypom. Potom nasleduje konečná povrchová úprava napr. dlažba. Pri pokládke dlažby je potrebné zabezpečiť jej vyspádovanie od poklopu do okolia. Liatinový poklop je potrebné na betónový prstenec uložiť tak, aby sa nedotýkal telesa modulu. Týmto opatrením bude teleso modulu chránené pred poškodením vonkajších síl (pri prejazde vozidlom).
Najvyšší prevádzkový tlak [PS]: 4 bar
Prietok Qmax = 6, 10, 25, 40 m3/hod
Rozsah vstupných tlakov [BPE]: 0,5 (0,7) – 4 bar
Rozsah nastavenia výstupných tlakov [Wh]: štandard 20 mba

Scroll to Top
Scroll to Top