Podzemná domová regulačná stanica  (modul) je to technologické zariadenie bez plynomera určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Domové podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských chránených oblastiach a na špeciálnych miestach, ktoré vyžadujú zvýšený estetický vzhľad. Podzemné moduly sú inštalované v chodníkoch, predných záhradách, zelených pásoch alebo zónach pre peších. 

Legenda:

1. Plastový modul
2. Plastový poklop – nosnosť 2 t
3. Liatinový poklop – nosnosť 25 t
4. Vodotesné otvory s manžetami
5. Mechanizmus uchytenia armatúr
6. Vstupný GU 1″
7. Výstupný GU s kontrolným ventilom
8. Regulátor tlaku plynu
9. Hadica odvetrania regulátora

Základné vlastnosti modulu a jeho inštalácia
Po zhotovení zhutnenej vrstvy štrkopiesku, ktorá zakryje nosnú konštrukciu a spodnú časť modulu nasleduje zhotovenie betónového fixačného prstenca. Betónový prstenec slúži na umiestnenie liatinového poklopu modulu. Betón a okolie poklopu dorovnať zhutneným obsypom. Potom nasleduje konečná povrchová úprava napr. dlažba. Pri pokládke dlažby je potrebné zabezpečiť jej vyspádovanie od poklopu do okolia. Liatinový poklop je potrebné na betónový prstenec uložiť tak, aby sa nedotýkal telesa modulu. Týmto opatrením bude teleso modulu chránené pred poškodením vonkajších síl (pri prejazde vozidlom).
Najvyšší prevádzkový tlak [PS]: 4 bar
Prietok Qmax = 6, 10, 25, 40 m3/hod
Rozsah vstupných tlakov [BPE]: 0,5 (0,7) – 4 bar
Rozsah nastavenia výstupných tlakov [Wh]: štandard 20 mba

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *