22 apríla, 2020

ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE (OPZ)
Vladimír Slaninka

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV PLYNOM (DO 5 bar)

Odberné plynové zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče. Spoločným prvkom všetkých odberných zariadení sú „plynovody

Čítaj viac »
ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE (OPZ)
Vladimír Slaninka

PLYNOVODY NA ZÁSOBOVANIE BUDOV (DO 10 kPa)

Účelom plynofikácie stavebného objektu je „priviesť zemný plyn“ od distribučného plynovodu k plynovým spotrebičom, ktoré budete mať inštalované v objekte. Pre komplexný pohľad nebudem uvažovať, že stavebný objekt bol

Čítaj viac »
PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)
Vladimír Slaninka

PRÍPOJKA PLYNU – OCHRANNÉ PÁSMA

Každé umiestnenie stavby = stavebnej konštrukcie postavenej stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu si vyžaduje

Čítaj viac »
PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)
Vladimír Slaninka

PRÍPOJKA PLYNU S VYSOKÝM TLAKOM

je vysokotlakové plynárenské zariadenie (ďalej len VTL prípojka plynu) s pretlakom od 0,4 MPa do 10,0 MPa vrátane, ktorým sa prepravuje vykurovací plyn v plynnom stave. Je

Čítaj viac »