22 apríla, 2020

DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

PODZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Podzemná domová regulačná stanica  (modul) je to technologické zariadenie bez plynomera určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu. Domové podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských

Čítaj viac »
DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

DOMOVÁ REGULAČNÁ A MERACIA ZOSTAVA

Vzhľadom na vybavenie územia  distribučným plynovodom, na ktorý sa DRZ pripája rozdeľujeme DRZ na: DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu (technologické zariadenie sa pripája na STL

Čítaj viac »
DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

NADZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Vzhľadom na vybavenie územia  distribučným plynovodom, na ktorý sa DRZ pripája rozdeľujeme DRZ na: DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu (technologické zariadenie sa pripája na STL

Čítaj viac »
DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA (DRZ)
Vladimír Slaninka

UMIESTNENIE DOMOVÝCH REGULAČNÝCH ZOSTÁV

Požiadavky na umiestnenie DRZ Technologické zariadenie domovej regulačnej zostavy sa musí chrániť proti nepriaznivým vonkajším vplyvom. Preto jeho umiestnenie je v nadzemnej skrinke, vo výklenku murovaného oplotenia, či v

Čítaj viac »
ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE (OPZ)
Vladimír Slaninka

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V BUDOVÁCH

PLYNOVÉ SPOTREBIČE V tomto článku sa budem snažiť do problematiky plynových spotrebičoch vniesť svoj pohľad na celý rad konštrukcií spotrebičov s rôznou funkciou, spôsobom spaľovania s rôznymi formami prívodu

Čítaj viac »