15 apríla, 2020

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)
Vladimír Slaninka

PRÍPOJKA PLYNU S TLAKOM DO 400 kPa

je plynárenské zariadenie  (ďalej len PP) s pretlakom do 0,4 MPa vrátane, ktorým sa prepravuje vykurovací plyn v plynnom stave. Je určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na

Čítaj viac »