KALKULAČKA PRE VÝPOČET CENY PROJEKTU

Kalkulačka pre výpočet ceny projektu platí pre rodinné domy do 150 m2 max. s troma plynovými zariadeniami. Výpočet zohľadňuje vypracovanie online žiadosti spojených s pripojením alebo technickou zmenou na odbernom mieste (pri plynofikácii), vypracovanie rozpočtov a výkazov pre plynofikáciu rodinných domov (ďalej už len RD).

Ak ste v bode A) odpovedali áno a nie ste si výpočtom istý, nahrajte súbor “Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie . . . s prílohou“. Nahrajte aj súbor “Stavebná dokumentácia v elektronickej podobe”. Kalkulačka CPP je použiteľná iba pre rodinné dom do 150 m2Ak sa rozhodnete osloviť ma (odoslaním hore uvedených podkladov) bude Vám potvrdená cenová ponuka. 

Scroll to Top