KALKULAČKA PRE VÝPOČET CENY PROJEKTU

Kalkulačka pre výpočet ceny projektu platí pre rodinné domy do 150 m2 max. s troma plynovými zariadeniami. Výpočet zohľadňuje vypracovanie online žiadosti spojených s pripojením alebo technickou zmenou na odbernom mieste (pri plynofikácii), vypracovanie rozpočtov a výkazov pre plynofikáciu rodinných domov (ďalej už len RD).

Ak ste boli pri výpočte “ceny projektu” vyzvaní k nahratiu súborov “Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie . . . s prílohou“ alebo aj k nahratiu súboru “Stavebná dokumentácia v elektronickej podobe” môžete tak urobiť teraz.
Kalkulačka CPP je použiteľná iba pre rodinné dom do 150 m2.
Ak sa rozhodnete osloviť ma, odoslaním podkladov vám bude potvrdená cenová ponuka.