DISTRIBUČNÁ SIEŤ S TLAKOM NAD 400 kPa

je vysokotlakové plynárenské zariadenie plynovodov a prípojok (ďalej len VTL) s pretlakom od 0,4 MPa do 10,0 MPa vrátane, ktorými sa prepravujú vykurovacie plyny v plynnom stave. Systémom vysokotlakových plynovodov sa zemný plyn dopravuje do jednotlivých plynofikovaných …

DISTRIBUČNÁ SIEŤ S TLAKOM NAD 400 kPa Čítaj viac »