MIESTNE PLYNOVODY S TLAKOM DO 400 kPa

„Miestne plynovody“ resp. distribučná sieť plynu je plynárenské zariadenie plynovodov a prípojok (ďalej len STL/NTL) s pretlakom do 0,4 MPa vrátane, ktorými sa prepravujú vykurovacie plyny v plynnom stave. Systémom plynovodov nad 0,4 MPa sa zemný plyn …

MIESTNE PLYNOVODY S TLAKOM DO 400 kPa Čítaj viac »