22 januára, 2018

ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE (OPZ)
Ing. Vladimír Slaninka

Cena vonkajšieho rozvodu plynu

Podobne ako cena prípojky plynu (PP), tak aj cena vonkajšieho rozvodu plynu (OPZ) je závislá od dimenzie potrubia, druhu použitého materiálu, polohy, od vzdialenosti miesta

Čítaj viac »