Kedy neplatiť odvody do sociálnej poisťovne v roku 2018

Štatistický úrad SR v marci 2017 zverejnil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve za 4. štvrťrok 2016 a zároveň aj za rok 2016.

Priemerom priemerných miezd v hospodárstve za 1. až 4. štvrťrok 2016 je 912 €. Z tohto priemeru sa dá určiť minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov pre rok 2018, ktorý je 456,00 €. Takže hranica zárobku/príjmu za rok 2017 činí čiastka 5 472 €. Takže, pre všetkých podnikateľov (fyzické osoby), ktorí nechcú platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7. resp. 1.10.2018 za podané daňové priznanie za rok 2017 je toto tá dôležitá cifra zárobku.

Ak bude váš zárobok vyšší ako 5 472 €, budete povinný tieto odvody platiť.

Z tejto sumy je možné určiť minimálne odvody do poisťovní od 01.01.2018:
– zdravotné odvody 63,84 € (14 %),
– sociálne odvody 151,16 € (33,15 %)

PS:
Vývoj priemernej mzdy za rok 2016 bol nasledovný:

1. štvrťrok – 867 €,
2. štvrťrok – 901 €,
3. štvrťrok – 889 €,
4. štvrťrok – 990 €,

Za rok 2016 bola hranica príjmu 5 298 €. Za rok 2017 je hranicou príjem 5 472 €.

Scroll to Top