Close

16. novembra 2017

Premiestnenie (preložka) plynomera

Prevádzkovateľ distribučnej siete vlastným určeným meradlom odmeriava spotrebu koncovému odberateľovi plynu. Je potrebné podotknúť, že ho bezodplatne montuje, udržiava a pravidelne zabezpečuje jeho overenie. Podľa § 76 zákona 251/2012 Z.z. je odberateľ plynu povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla v rozpore s osobitným predpisom je zakázaný.

Požiadavky na spracovanie dokumentácie – premiestnenie (preložka) plynomera 

Podľa §82 zákona 251/2012 Z.z. sa akýkoľvek zásah do určeného meradla považuje za neoprávnený odber plynu. Tento zákon prevádzkovateľa distribučnej siete oprávňuje vykonať potrebné technické opatrenia v distribučnej sieti na účel zabránenia neoprávnenému odberu. Výpočet škody sa vykoná podľa § 82 a § 95 tohto zákona. Tieto skutočnosti by ste mali zohľadniť ak realizujete preložku plynárenského zariadenia (napr. HUP), alebo preložku odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu (HUP) k určenému meradlu.) K poškodeniu meradla môže dôjsť aj napr. pri prebudovaní oplotenia, úprave rozvodov plynu odberného plynového zariadenia pred vašou nehnuteľnosťou ako i v nej.

Doporučujem poradiť sa s odborníkom pre plynové zariadenia (napr. s projektantom) a požiadať prevádzkovateľa siete o stanovenie podmienok pri úprave odberného plynového zariadenia, pri výmene spotrebičov . . . V inom prípade požiadať aspoň o demontáž meradla na dobu nevyhnutnú realizácie stavebnej úpravy. Najrýchlejším spôsobom, ako požiadať o stanovenie podmienok je vypísanie ONLINE formulára “ Žiadosť o technické zmenu pre fyzickú či právnickú osobu „, ktorý je zverejnený na webe SPP-distribúcia a.s. Vo vyjadrení prevádzkovateľa distribučnej siete sa stavebník ako aj projektant dozvie podmienky vykonania preložky (premiestnenie) plynomera.

Projektant vypracuje projektovú dokumentáciu preložky (úprava) OPZ v súlade a rozsahu s (§ 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.). Dokumentáciu pre realizáciu stavby vyhradeného technického zariadenia musí byť v súlade a zmysle zákonov a noriem pre vyhradené technické zariadenie. Stavebný zákon ponecháva v právomoci stavebného úradu (obce), aby posúdil, či ohlásená drobná stavba, stavebná úprava alebo udržiavacie práce vyžadujú stavebné povolenie, alebo postačí ich ohlásenie.

Náklady s preložkou plynomera a odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od HUP je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal. V tomto prípad nedochádza k preloženiu HUP ale napr. skrinky DRZ (MaRZ). Zriaďovať takéto stavby môže oba oprávnená osoba.

Poznámka z iného súdka ale súvisiaca:
Ak odberateľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prístup k meradlu, aj keď bol na to prevádzkovateľom distribučnej siete vopred vyzvaný písomnou výzvou, ktorej doručenie odberateľ potvrdil, i tento odber plynu považuje za neoprávnený.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.