Close

16. novembra 2017

Preložka (úprava) odberného plynového zariadenia

Ak ste sa rozhodol pred svojou nehnuteľnosťou, alebo na parcele vo vašom vlastníctve premiestniť skrinku (regulátora tlaku plynu) DRZ, v ktorej nie je HUP, musíte požiadať prevádzkovateľa siete o stanovenie podmienok preložky odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu (HUP) k určenému meradlu. Prečo?

…. lebo, podľa  § 72 zákona č 251/2012 Z.z. zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané.

Napríklad:

Ak pri stavebnej úprave (prestavbe) oplotenia, vytvorenia vstupnej brány v oplotení pre vstup vozidla na váš pozemkom, alebo budovania podzemnej či pozemnej stavby (prístrešku pre státie vozidla, výstavba parkoviska, výstavba bazénu s pevným osadením so zemou, výstavba garáže . . .) vám umiestnenie jestvujúcej skrinky DRZ bez HUP, alebo poloha vonkajšieho rozvodu plynu, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu (napr. plynomer v pivnici) nevyhovuje. 

Musíte požiadať prevádzkovateľa siete o stanovenie podmienok preložky odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu. Najrýchlejším spôsobom, ako požiadať o stanovenie podmienok je vypísanie ONLINE formulára “ Žiadosť o technické zmenu pre fyzickú či právnickú osobu „, ktorý je zverejnený na webe SPP-distribúcia a.s. Tlačivo je možné vyzdvihnúť aj na zákazníckych centrách dodávateľa plynu.

Požiadavky na spracovanie dokumentácie – preložka (úprava) odberného plynového zariadenia

Vo vyjadrení prevádzkovateľa distribučnej siete sa stavebník ako aj projektant dozvie podmienky vykonania preložky (OPZ). Pre prípravnú etapu stavby (spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebnú úpravu a jej realizáciu) sú potrebné podmienky a nevyhnutné veličiny pre spracovanie projektovej dokumentácie pre úpravu odberného plynového zariadenia.

Ako projektant vypracujem projektovú dokumentáciu preložky (úprava ) OPZ v súlade s (§ 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.). Dokumentáciu pre realizáciu stavby vyhradeného technického zariadenia musí byť v súlade a zmysle zákonov a noriem pre vyhradené technické zariadenie. Stavebný zákon ponecháva v právomoci stavebného úradu (obce), aby posúdila, či ohlásená drobná stavba, stavebná úprava alebo udržiavacie práce vyžadujú stavebné povolenie, alebo postačí ich ohlásenie.

Náklady s preložkou odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od HUP je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal. V tomto prípad nedochádza k preloženiu HUP ale napr. skrinky DRZ (MaRZ). Zriaďovať takéto stavby môže iba oprávnená osoba. Ak sa preložka (úprava) OPZ vzťahuje na plynovod k rodinnému domu, tzn. od miesta odovzdania až po pripájacie miesto spotrebiča v rodinnom dome úradná skúška sa nevykonáva nakoľko zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje na rodinné domy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.