Close

15. novembra 2017

Preložka hlavného uzáveru plynu

Preložka hlavného uzáveru plynu je podľa zákona č. 251/2012 Z.z. premiestnenie niektorého z prvkov plynárenského zariadenia, alebo zmena trasy.

Požiadavky na spracovanie dokumentácie – preložka hlavného uzáveru plynu (HUP)

Každý občan (jestvujúci odberateľ plynu, vlastník nehnuteľnosti na pozemku ktorého sa plynárenské zariadenia nachádza) ale aj právnická osoba, nesmie zasahovať do plynárenského zariadenia. Preložku plynárenského zariadenia vykonáva prevádzkovateľ siete alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo plynárenského zariadenia sa preložkou nemení.

Takže, ak ste sa rozhodol pred svojou nehnuteľnosťou premiestniť skrinku DRZ, prebudovať oplotenie, zmeniť alebo vytvoriť v oplotení vstup pre vozidla na váš pozemkom . . . a umiestnenie skrinky DRZ s HUP Vám nevyhovuje, musíte požiadať prevádzkovateľa siete o preložku plynárenského zariadenia.

Ak sa ste sa rozhodli vykonať technickú zmenu (preložku HUP) čaká vás podať žiadosť o technickú zmenu u prevádzkovateľa siete. Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ stanoví technické podmienky  k uvažovanému zámeru stavby. Najrýchlejším spôsobom je vypísanie ONLINE formulára “ Žiadosť o technické zmenu pre fyzickú či právnickú osobu „, ktorý je zverejnený na webe SPP-distribúcia a.s. Tlačivo je možné vyzdvihnúť aj na zákazníckych centrách dodávateľa plynu.

Vo vyjadrení prevádzkovateľa distribučnej siete sa stavebník ako aj projektant dozvie:

a) podmienky a nevyhnutné veličiny pre spracovanie projektovej dokumentácie na úpravu existujúceho plynárenského zariadenia (dokumentácie k preložke HUP)
b) podmienky a nevyhnutné veličiny pre spracovanie projektovej dokumentácie pre úpravu odberného plynového zariadenia
c) podklady k uzavretiu „Dohody o preložke plynárenského zariadenia“ alebo „Dohody o preložke HUP“

Ako projektant vypracujem projektovú dokumentáciu preložky HUP a OPZ v súlade s (§ 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.). Dokumentácia pre realizáciu stavby vyhradeného technického zariadenia musí byť v súlade a zmysle zákonov a noriem pre vyhradené technické zariadenie. Stavebný zákon ponecháva v právomoci stavebného úradu (obce), aby posúdila, či ohlásená drobná stavba, stavebná úprava alebo udržiavacie práce vyžadujú stavebné povolenie, alebo postačí ich ohlásenie.

Keďže v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 zákona o energetike, náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, vykoná Investor preložky preložku plynárenského zariadenia na vlastné náklady. Investor preložky je na vlastné náklady zároveň povinný zlikvidovať staré plynárenské zariadenie, a to v úseku od hranice jeho pozemku po miesto, na ktorom sa pôvodne nachádzal hlavný uzáver plynu.

Odovzdanie preložky HUP sa vykoná podľa uzavretej „Dohody o preložky…“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.