14 novembra, 2017

DISTRIBUĆNÁ SIEŤ (PLYNOVOD)
Ing. Vladimír Slaninka

Distribučný plynovod

Distribučný plynovod je plynárenským zariadením a zároveň líniovou stavbou v prevažnej miere umiestnený pod zemou. Je pripojený na siete a zariadenia technického vybavenia územia. Požiadavky

Čítaj viac »