Close

25. mája 2017

Pracovné skúsenosti

Pracovné skúsenosti:

2010-2016 – Vykonávanie slobodného povolania  – hlavné povolanie (autorizačné osvedčenie 2765 + IČO)
2001-2009 – Vykonával som zákonného zástupcu projektovej kancelárii PROJEKTPLYN – Beáta Slaninková.
2001-2009 – Vykonávanie slobodného povolania – vedľajšie povolanie získané autorizačné osvedčenie 2765, pridelené IČO KŠU Košice,
1999-2009 – Vedúci pracoviska SPP-distribúcia a.s. na oblastnej plynoslužobni v Spišskej Novej Vsi (3 roky prevádzka+údržba VTZ/7 rokov – údržba VTZ)
1999-2001 – Vykonával som zákonného zástupcu projektovej kancelárii Beáta Slaninková – PROJEKTPLYN.
1993-1998 – SZČO – projektovanie na základe viazanej živnosti ako hlavné povolanie. Špecializácia TZB oblasť plynofikácie.
1989-1992 – TOS Trenčín – technológ v závode TOS Trenčín pobočka Spišská Nová Ves
1982-1992 – Vypomáhajúca osoba pri spracovaní projektov a návrhov plynofikácii rôznych objektov na základe osobitného povolenia

Odborné skúšky a vzdelanie:

2008 – Osvedčenie vydané TI Košice pod číslom 1269/3/2008-PZ-O-Af,g1,g2, Bf, g1,g2 g3
2001 – Skúška na SKSI – získané autorizačné osvedčenie 2765 (ukončenie platnosti zákona 136/1995) výpis z registra
1992 – Skúška na SKSI – získaný preukaz odbornej spôsobilosti pre projektovanie podľa zákona č. 138/1992
1984-1988 > VŠT Košice – odbor strojárska technológia (1988-získaný Diplom s titulom Ing.)
1980-1984 > SPŠS – odbor strojárska technológia, Spišská Nová Ves (dnes Technická akadémia) – ukončené maturitnou skúškou