Pojem určených technických zariadení je zavedený zákonom č. 264/1999 Z.z. hoc v § 2 zákona č. 51/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. . . sú upravené základné ustanovenia tohto zákona.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.