VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Obsah a rozsah vypracovania projektovej dokumentácie je podmienené účelu jej použitia. Projektová dokumentácia pre účel stavebného konania sa „predkladá“ stavebnému úradu v súlade so stavebným zákonom. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie predpisuje vyhláška č. 453/2000 …

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE Čítaj viac »