NOVÉ ODVODY PRE SZČO OD 1.7.2017

Sociálne poistenie

V závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2016 sa k 1. 7. 2017 sa posudzuje, či má SZČO povinnosť platiť odvody do soc. poisťovne. Ak bol podaný odklad daňového priznania, termín je 1. október 2017. Od tohto dátumu sa môže zmeniť aj výška odvodov, ktoré do Sociálnej poisťovne SZČO platí.

Vznik povinnosti

Ak SZČO nepodala za rok 2016 odklad daňového priznania a neplatí odvody do Sociálnej poisťovne, vzniká jej povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne od 01.07.2017 vtedy, ak príjmy za rok 2016 sú vyššie ako 5 298 €. V opačnom prípade povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne nevzniká.

Ak SZČO nepodala za rok 2016 odklad daňového priznania a platí mesačné odvody do Sociálnej poisťovne, zaniká jej povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne 30.06.2017, ak príjmy za rok 2016 sú nižšie alebo rovné 5 298 €. Ak sú príjmy za rok 2016 vyššie ako 5 298 €, mesačné odvody na Sociálne poistenie platí SZČO aj naďalej. Zmeniť (zvýšiť alebo znížiť sa môže ich výška). Poistné v novej výške za júl bude splatné do 08.08.2017.

Ak SZČO podala za rok 2016 odklad daňového priznania a neplatí odvody doSociálnej poisťovne, vzniká im povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne od 01.10.2017, ak príjmy za rok 2016 sú vyššie ako 5 298 €. V opačnom prípade povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne nevzniká.

Ak SZČO podala za rok 2016 odklad daňového priznania a platí mesačné odvody do Sociálnej poisťovne, zaniká im povinnosť platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne 30.09.2017, ak príjmy za rok 2016 sú nižšie alebo rovné 5 298 €. Ak za rok 2016 boli príjmy vyššie ako 5 298 eur, mesačné odvody na Sociálne poistenie platí aj naďalej. Zmeniť (zvýšiť alebo znížiť sa môže ich výška). Poistné v novej výške bude splatné do 09.10.2017 (08.10.2017 je nedeľa, lehota sa posúva na najbližší pracovný deň)


Minimálne a maximálne sociálne odvody SZČO v roku 2017

Výška mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne sa v roku 2017 je nasledovná:
a) Ak je vymeriavací základ nižší alebo rovný ako 441,50 € – platia sa tzv. minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 146,35 €.
b) Ak je vymeriavací základ vyšší ako 441,50 € eura a zároveň nižší alebo rovný ako maximálny vymeriavací základ 6 181 € , odvody do Sociálnej poisťovne sa vyčíslia z tohto vymeriavacieho základu.
c) Ak je vymeriavací základ vyšší ako 6 181 €, platia sa maximálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 2 048,99 €.

Maximálny vymeriavací základ, z ktorého sa platia mesačné odvody poistného do Sociálnej poisťovne je vo výške 7-násobku priemernej mesačnej mzdy v SR za rok 2015, t. j. vo výške 6 181 eur. Od roku 2017 došlo k zmene konštanty (z 5 na 7 násobok), čím sa zvýšili maximálne mesačné odvody poistného do Sociálnej poisťovne.

Zdravotné poistenie

Mesačné odvody na zdravotné poistenie platí SZČO aj po 1. 7. 2017, resp. po 1. 10. 2017 v rovnakej výške, t. j. vo výške, v akej jej boli vymerané od 1. 1. 2017. Minimálna výška mesačných odvodov na zdravotné poistenie je 61,81 € mesačne. Od roku 2017 bol maximálny limit pre zdravotné poistenie zrušený.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top