Daň z motorových vozidiel

Dan_Motorove_vozidloAk používate auto na podnikanie, máte povinnosť podať Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň za auto aj zaplatiť. Od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti nový Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, ktorý zaviedol viaceré novinky. Ročné sadzby dane sú jednotné pre celé územie Slovenskej republiky a sú upravené v Prílohe č. 1 Zákona o dani z motorových vozidiel.
Výšku ročnej sadzby dane ovplyvňuje dátum prvej evidencie vozidla v SR.

Ročná sadzba dane sa zníži o:

  • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
  • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
  • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.
Po uplynutí času na zníženie sadzby dane (tzn. po uplynutí 108 kalendárnych mesiacov)  sa použije stanovená ročná sadzba dane podľa Prílohy č. 1 Zákona o dani z motorových vozidiel počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov. Po uplynutí času, kedy sa použije stanovená ročná sadzba dane (tzn. po uplynutí celkovej doby 144 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla) sa následne zvýši sadzba dane o:
  • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
  • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.
Scroll to Top