august 2015

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)
Ing. Vladimír Slaninka

Základné informácie k pripojeniu do DS plynu

Pripojenie stavebného objektu do distribučnej siete plynu je vždy zrealizované plynárenským a odberným plynovým zariadením. Pred zahájením akýchkoľvek krokov v tejto oblasti je dôležité poznať

Čítaj viac »